Sustainable Coastal CommunitiesUn caso de estudo en Galicia

 1. Rubén Camilo Lois González
 2. Ángeles Piñeiro Antelo
Revista:
AGALI journal: journal of social sciences and humanities

ISSN: 2444-2445

Ano de publicación: 2012

Volume: 2

Número: 2

Páxinas: 1-8

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: AGALI journal: journal of social sciences and humanities

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 1 (05-06-2023)

Resumo

En Galicia existe unha forte concentración da poboación e da actividade económica ao longo da costa, onde se localizan as máis importantes áreas urbanas e metropolitanas da rexión. A pesca supón un importante motor no desenvolvemento económico do litoral. Nestas comunidades coexisten sistemas de produción artesanal con outros moi innovadores, e desenvólvense algúns modelos de xestión cooperativa dos recursos que supoñen fitos no desenvolvemento sostible e na conservación ambiental nestes territorios. Algúns destes exemplos, como o desenvolto na confraría de Pescadores de Lira, serán tratados con detalle ao longo do texto. Nas últimas décadas puxéronse en marcha experiencias innovadoras, nacidas en pequenos portos, que moitas veces son transmitidas e difundidas como boas prácticas ao resto do territorio galego e español, e que permiten que Galicia siga estando á cabeza das rexións españolas pola súa importancia pesqueira. Palabras Chave: Pesca, Comunidades Costeiras Sustentables, Boas prácticas

Referencias bibliográficas

 • Citas Anuario de Pesca de Galicia 2011, Xunta de Galicia, 2012.
 • LINDKVIST, K. B., LOIS GONZÁLEZ, R. C. (2000): “Aspectos regionales de las pesquerias de Galicia y Noruega”, Ería, nº 51.
 • BJORN LINDKVIST, K., PIÑEIRO ANTELO, Mª. A. (2007): “Restructuring a peripheral coastal community: the case of a Galician fishing town”, International Journal of Urban and Regional Research, Blackwell Publishing. Volume 31.2 June 2007,pp 368–83.
 • Cofradía de Pescadores de Lira (2012): Mardelira: construyendo futuro, documento de trabajo. www.mardelira.net
 • GARCÍA NEGRO, Mª. C. (Coord.), (2010): Economía pesqueira. Achegas desde un curso universitario, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela.
 • GONZÁLEZ LAXE, F. (2005): “La Evolución del Sector Pesquero en Galicia de 1980 a la Actualidad: 25 Años de Cambio”, en 25 anos coa cultura galega. Vinte e cinco perspectivas para o século XXI. Sotelo Blanco, Barcelona.
 • Proyecto Ancora (2012): Guía para el desarrollo de iniciativas de turismo pesquero, Fundación Paideia, A Coruña.
 • LOIS GONZÁLEZ, R. C. y PÉREZ GONZÁLEZ, J. A. (1997): “Les changements dans la fonction productive des ports de pêche en Galice (Espagne) 1950-1995”, en Littoral 95. Cahiers Nantais nº 47-48, pp. 115-125, Caen.
 • LOIS GONZÁLEZ, R. C. (1999): “La pesca: actividad económica y organización espacial”, en Galdos Urrutia, R. y Ruiz Urrestarazu, E. (coords.), “Postproductivismo y Medio Ambiente. Perspectivas geográficas sobre el espacio rural. IX Coloquio de Geografía Rural. Ponencias”, Informes Técnicos, nº 82, Departamento de Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco, Vitoria, pp. 113-175.
 • LOIS GONZÁLEZ, R.C. (2001): “La pesca”, en Gil Olcina, A. y Gómez Mendoza, J. (coords.), “Geografía de España”, Ariel, Barcelona, pp. 425-439.
 • LOIS GONZÁLEZ, R.C. (2001): "O futuro dos territorios marítimos", Eco, nº 119 (abril 2001), p. 51.
 • Manual de buenas prácticas ambientales en el turismo pesquero, Proyecto Áncora, Fundación Paideia Galiza, 2012
 • Pesca de Galicia, Plataforma teconolóxica da Pesca, Consellería de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia. http://www.pescadegalicia.com/
 • SANTOS SOLLA, X.M. (2000): “La explotación de recursos marinos”, en La dinámica litoral-interior, Ponencias del XV Congreso de Geógrafos Españoles, Universidad de Santiago y AGE, Santiago de Compostela.
 • VILLASANTE, C. S. (2010): Sostenibilidad de las pesquerías artesanales de Galicia, Netbiblo, A Coruña.