Therapeutic approach in fungal keratitis

  1. Díaz-Tome, V.
  2. Ares, M.T.-R.
  3. Varela-Fernández, R.
  4. Touriño-Peralba, R.
  5. González-Barcia, M.
  6. Martínez-Pérez, L.
  7. Lamas, M.J.
  8. Otero-Espinar, F.J.
  9. Fernández-Ferreiro, A.
Libro:
Mycotic Keratitis

ISBN: 9780367075934

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 189-216

Tipo: Capítulo de libro