Esferas e fractaiscoloides no prato

 1. Manuel R. Bermejo Patiño 1
 2. M. Isabel Fernández García 1
 3. Esther Gómez Fórneas 1
 4. Marcelino Maneiro Maneiro 1
 5. Ana María González Noya 1
 6. Laura Rodríguez Silva 1
 7. Rosa Pedrido Castiñeiras 1
 8. María José Romero Castro 1
 9. Beatriz Fernández Fernández 2
 10. María Inés García Seijo 3
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Química Inorgánica
 2. 2 I.E.S. Anxel Fole Lugo
 3. 3 IES Monte Castelo (Burela)
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2015

Year: 28

Issue: 81

Pages: 65-66

Type: Article

More publications in: Boletín das ciencias