Engineering Pichia pastoris for the production of carotenoids

  1. Veiga-Crespo, P.
  2. Araya-Garay, J.M.
  3. Villa, T.G.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1064-3745

Ano de publicación: 2018

Volume: 1852

Páxinas: 311-326

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-4939-8742-9_19 GOOGLE SCHOLAR