The biological fight against pathogenic bacteria and protozoa

  1. Villa, T.G.
  2. Sánchez-Pérez, A.
  3. Viñas, M.
Libro:
New Weapons to Control Bacterial Growth

ISBN: 9783319283661

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 509-556

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-28368-5_19 GOOGLE SCHOLAR