Introductory chapter

  1. Villá, T.G.
  2. Viñas, M.
Libro:
New Weapons to Control Bacterial Growth

ISBN: 9783319283661

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 1-13

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-28368-5_1 GOOGLE SCHOLAR