Analysis of Y chromosome lineages in native South American population

  1. Blanco-Verea, A.
  2. Brion, M.
  3. Sanchez-Diz, P.
  4. Jaime, J.C.
  5. Lareu, M.V.
  6. Carracedo, A.
Colección de libros:
International Congress Series

ISSN: 0531-5131

Ano de publicación: 2006

Volume: 1288

Páxinas: 222-224

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/J.ICS.2005.12.063 GOOGLE SCHOLAR