Os SIX como recurso didáctico para o ensino e aprendizaxe da xeografía na educación secundaria

  1. Francisco Xosé Armas Quintá
  2. Francisco Rodríguez Lestegás
  3. Xosé Carlos Macía Arce
Zeitschrift:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Datum der Publikation: 2017

Nummer: 69

Seiten: 28-31

Art: Artikel

Andere Publikationen in: Revista galega de educación

Indikatoren

Zitate erhalten

  • Zitate in Dialnet Metriken: 1 (24-02-2023)

Índice Dialnet de Revistas

  • Jahr 2017
  • Impact Factor der Zeitschrift: 0,030
  • Bereich: EDUCACIÓN Quartil: C4 Position im Bereich: 202/236

CIRC

  • Sozialwissenschaften: C
  • Humanwissenschaften: C