Revisión das actitudes lingüísticas da mocidade galegaresultados dunha achega indirecta e cualitativa

  1. Xosé Antonio Fernández Salgado 1
  2. Xaquín Loredo Gutiérrez 1
  3. Hakan Casares Berg 1
  4. Isabel Suárez Fernández 1
  5. Modesto Aníbal Rodríguez Neira 1
  6. Manuel González González 1
  1. 1 Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Zeitschrift:
Cadernos de lingua

ISSN: 1130-5924

Datum der Publikation: 2003

Nummer: 25

Seiten: 63-74

Art: Artikel

DOI: 10.32766/CDL.25.71 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Andere Publikationen in: Cadernos de lingua

Indikatoren

CIRC

  • Humanwissenschaften: D