Internacionalización e cooperación na Universidade de Santiago de Compostela

  1. Francisco Ramón Durán Villa
  2. Jacobo Feás Vázquez
Revista:
Tempo exterior

ISSN: 1579-6582

Ano de publicación: 2011

Número: 22

Páxinas: 53-66

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Tempo exterior

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Sociais: D

Resumo

A Universidade de Santiago de Compostela posúe una longa vocación de universalidade dende as súas orixes. Este concepto de universalidade que foi cambiando ao longo dos tempos, tradúcese na idea actual de internacionalización no ámbito da educación superior, no que a mobilidade, a cooperación interuniversitaria e a cooperación ao desenvolvemento xogan un papel esencial. A internacionalización é un dos obxectivos estratéxicos da USC como vía para acadar o bo funcionamento do triángulo do coñecemento: formación dos futuros profesionais, a xestión da investigación e a innovación.