Valoración ambiental por medio de opcións reais

  1. Juan Piñeiro Chousa
  2. Jacobo Feás Vázquez
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Año de publicación: 1999

Volumen: 8

Número: 2

Páginas: 125-140

Tipo: Artículo

Otras publicaciones en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Sociales: B

Resumen

Trala Segunda Guerra Mundial, os países occidentais comezaron a tomar conciencia das repercusións que os seus proxectos de desenvolvemento e industrialización tiñan sobre o medio. O rápido crecemento industrial obviara, a principios de século, os efectos que podería producir sobre as próximas xeracións. O obxecto desta análise será a consideración dunha ferramenta de xestión, como complemento das existentes e non como substituto, que nos proporcione un método de valoración global en termos económicos deses electos, tendo en canta que tanto a repercusión do tempo como a magnitude dos electos son incertos