Valoración ambiental por medio de opcións reais

  1. Juan Piñeiro Chousa
  2. Jacobo Feás Vázquez
Zeitschrift:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Datum der Publikation: 1999

Ausgabe: 8

Nummer: 2

Seiten: 125-140

Art: Artikel

Andere Publikationen in: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indikatoren

CIRC

  • Sozialwissenschaften: B

Zusammenfassung

Trala Segunda Guerra Mundial, os países occidentais comezaron a tomar conciencia das repercusións que os seus proxectos de desenvolvemento e industrialización tiñan sobre o medio. O rápido crecemento industrial obviara, a principios de século, os efectos que podería producir sobre as próximas xeracións. O obxecto desta análise será a consideración dunha ferramenta de xestión, como complemento das existentes e non como substituto, que nos proporcione un método de valoración global en termos económicos deses electos, tendo en canta que tanto a repercusión do tempo como a magnitude dos electos son incertos