A presenza das TIC no eido rural galegoAproximación aos servizos de ensinanza e aprendizaxe en liña na Galicia rural

  1. Francisco Xosé Armas Quintá
  2. Xosé Carlos Macía Arce
Libro:
A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade
  1. Daniela Gonçalves (coord.)
  2. Jennifer Fernández Rodríguez (coord.)
  3. María Montserrat Castro Rodríguez (coord.)
  4. María del Carmen Ricoy Lorenzo (coord.)
  5. Jesús Rodríguez Rodriguez (coord.)
  6. Xosé Manuel Cid Fernández (coord.)

Editorial: Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

ISBN: 978-989-99984-1-4

Año de publicación: 2018

Páginas: 73-79

Tipo: Capítulo de Libro