As aulas hospitalarias en Españaun estudio multicasos

  1. Yésica Teijeiro Bóo
Libro:
II congreso galego de investigación en ciencias da educación: etapa de posgrao
  1. Denébola Álvarez-Seoane (coord.)
  2. Laura Lodeiro Enjo (coord.)
  3. Juan José Lorenzo Castiñeiras (coord.)
  4. Tania Merelas Iglesias (coord.)
  5. Laura Rego-Agraso (coord.)
  6. Héctor M. Rodríguez Cagiao (coord.)
  7. Vanesa Sánchez Souto (coord.)
  8. Mª Elena Sobrino Fernández (coord.)
  9. Yésica Teijeiro Bóo (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-938774-1-5

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 713-723

Congreso: Congreso galego de Investigación en ciencias da educaión (2. 2010. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso