Conversas coas responsables da Unidade de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos (RUAXCD). Unha figura clave no programa Erasmus

  1. Raquel Mariño Fernández
  2. Laura Rego-Agraso
Buch:
O programa Erasmus na construción da cidadanía europea: unha mirada dende Compostela
  1. Jesús Rodríguez Rodriguez (coord.)

Verlag: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-388-7

Datum der Publikation: 2010

Seiten: 159-172

Art: Buch-Kapitel