El cambio semántico de pandura

  1. Cecilia Criado Boado
Libro:
Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina
  1. Mercedes Brea López (coord.)
  2. Francisco Fernández Rei (coord.)
  3. Xosé Luís Regueira Fernández (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9750-910-7

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 95-104

Tipo: Capítulo de libro