Razoamento pragmático

  1. María Dolores Valiña García

Editorial: [Santiago de Compostela] : Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, [2008]

ISBN: 978-84-9750-999-2

Ano de publicación: 2008

Tipo: Libro