Realidade e ficción, a imaxe na arte e nos medios de comunicación = Realidad y ficción, la imagen en el arte y en los medios de comunicación : cursos de verano 2002

  1. Vicente Blanco Mosquera coord.
  2. María Lina Iglesias Forneiro coord.

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

Ano de publicación: 2005

Tipo: Libro