Modelos de regresión non lineais con erros nos regresores unha aplicación á xestión de recursos pesqueirosunha aplicación á xestión de recursos pesqueiros

  1. Juan Carlos Estévez Núñez
Dirigida por:
  1. Manel Antelo Director
  2. José Carlos de Miguel Domínguez Director

Universidad de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Año de defensa: 2012

Tribunal:
  1. Flor María Guerrero Casas Presidente/a
  2. María del Carmen López Andión Secretaria
  3. M. Montserrat Díaz Fernández Vocal
  4. María del Mar Llorente Marrón Vocal
  5. Luis Pedro Pedreira Andrade Vocal
Departamento:
  1. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico

Tipo: Tesis

Resumen

Analízase o xeito no que se estiman modelos de regresión non lineais que se utilizan na xestión de recursos pesqueiros. O obxectivo é demostrar as consecuencias de descoidar a posibilidade de que os regresores deses modelos, poidan estar medidas con erros aditivos.