Modelos de regresión non lineais con erros nos regresores unha aplicación á xestión de recursos pesqueirosunha aplicación á xestión de recursos pesqueiros

  1. Juan Carlos Estévez Núñez
unter der Leitung von:
  1. Manel Antelo Doktorvater
  2. José Carlos de Miguel Domínguez Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 2012

Gericht:
  1. Flor María Guerrero Casas Präsident/in
  2. María del Carmen López Andión Sekretärin
  3. M. Montserrat Díaz Fernández Vocal
  4. María del Mar Llorente Marrón Vocal
  5. Luis Pedro Pedreira Andrade Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Fundamentos da Análise Económica

Art: Dissertation

Zusammenfassung

Analízase o xeito no que se estiman modelos de regresión non lineais que se utilizan na xestión de recursos pesqueiros. O obxectivo é demostrar as consecuencias de descoidar a posibilidade de que os regresores deses modelos, poidan estar medidas con erros aditivos.