A Obra de Florbela Espanca

  1. Concepción Delgado Corral
Dirixida por:
  1. José Luis Rodríguez Fernández Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1994

Tribunal:
  1. Pilar Vázquez Cuesta Presidente/a
  2. Francisco Salinas Portugal Secretario/a
  3. Luisa Trías Folch Vogal
  4. Benito Varela Jácome Vogal
  5. Ángel Marcos de Dios Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Teseo: 42178 DIALNET